HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Sổ tay cán bộ thú y cơ sở

TS. Trần Mạnh Giang (Chủ biên)

Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Tác giả:TS. Trần Mạnh Giang (Chủ biên)
Thông tin nhan đề:Sổ tay cán bộ thú y cơ sở
Nhà xuất bản:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - Nhà xuất bản Nông nghiệp
Loại hình:Sách
Mô tả vật lý:150
Năm xuất bản:2015

Mô tả tóm tắt

Nội dung cuốn sổ tay hướng dẫn về: các loại vắcxin và những điều cần biết khi sử dụng vắcxin; các loại kháng sinh và những điều cần chú ý khi sử dụng kháng sinh; chẩn đoán và điều trị một số bệnh thường gặp của vật nuôi.