HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Hướng dẫn kỹ thuật trồng một số loài cây lâm nghiệp

TS. Phạm Đức Tuấn - KS. Nguyễn Hữu Lộc

Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Tác giả:TS. Phạm Đức Tuấn - KS. Nguyễn Hữu Lộc
Thông tin nhan đề:Hướng dẫn kỹ thuật trồng một số loài cây lâm nghiệp
Nhà xuất bản:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - Nhà xuất bản Nông nghiệp
Loại hình:Sách
Mô tả vật lý:132
Năm xuất bản:2018

Mô tả tóm tắt

Cuốn sách giới thiệu giá trị kinh tế, đặc tính sinh thái học, kỹ thuật trồng, chăm sóc, thâm canh, thu hoạch, chế biến sản phẩm một số cây lâm nghiệp chủ yếu ở miền núi như Dẻ ván ghép, Cà ổi lá đỏ, Trám ghép vỏ vàng, Chè đắng, v.v..