HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Hướng dẫn sử dụng, sửa chữa máy nông nghiệp - Tập 1: Máy canh tác

TS. Hà Đức Thái

Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Tác giả:TS. Hà Đức Thái
Thông tin nhan đề:Hướng dẫn sử dụng, sửa chữa máy nông nghiệp - Tập 1: Máy canh tác
Nhà xuất bản:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Loại hình:Sách
Mô tả vật lý:204
Năm xuất bản:2019

Mô tả tóm tắt

Cuốn sách là nguồn tài liệu cung cấp cho bạn đọc ở cơ sở một số kiến thức cơ bản về cấu tạo, nguyên lý hoạt động, kỹ thuật sử dụng, một số hư hỏng thông thường, nguyên nhân và biện pháp khắc phục, sửa chữa một số loại máy canh tác sử dụng thực tế ở đồng ruộng Việt Nam như: máy cắt rạ; máy băm ngọn lá mía, thân lá dứa; máy cày ...