HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Hướng dẫn sử dụng, sửa chữa máy nông nghiệp, Tập 2: Máy thu hoạch

TS. Hà Đức Thái

Ngôn ngữ:vi
Tác giả:TS. Hà Đức Thái
Thông tin nhan đề:Hướng dẫn sử dụng, sửa chữa máy nông nghiệp, Tập 2: Máy thu hoạch
Nhà xuất bản:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - Nhà xuất bản Giao thông vận tải
Loại hình:Book
Mô tả vật lý:200
Năm xuất bản:2020

Mô tả tóm tắt

Cuốn sách cung cấp cho bạn đọc ở cấp xã một số kiến thức cơ bản về cấu tạo, nguyên lý hoạt động, kỹ thuật sử dụng, một số hư hỏng thông thường, nguyên nhân và biện pháp khắc phục, sửa chữa một số loại máy thu hoạch được sử dụng thực tế ở đồng ruộng Việt Nam.