HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Học Chủ tịch Hồ Chí Minh - Chúng ta học gì

Phạm Văn Đồng

Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Tác giả:Phạm Văn Đồng
Thông tin nhan đề:Học Chủ tịch Hồ Chí Minh - Chúng ta học gì
Nhà xuất bản:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Loại hình:Sách
Mô tả vật lý:160
Năm xuất bản:2009

Mô tả tóm tắt

Cuốn sách được tuyển chọn từ một số bài nói và viết của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, một trong những người học trò xuất sắc nhất, một trong những người bạn chiến đấu gần gũi nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua các bài nói và viết, cố Thủ tướng đã đi sâu phân tích rất nhiều nội dung chúng ta cần học ở Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó là những nội dung: trung với nước, hiếu với dân, đoàn kết toàn dân, phấn đấu, lý thuyết, phương pháp khoa học, cần, kiệm, liêm chính, quan điểm nhân dân, quan điểm quần chúng…