HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Bác Hồ trong trái tim những người bạn quốc tế

Bùi Phúc Hải (Sưu tầm, tổ chức biên soạn)

Tác giả:Bùi Phúc Hải (Sưu tầm, tổ chức biên soạn)
Thông tin nhan đề:Bác Hồ trong trái tim những người bạn quốc tế
Nhà xuất bản:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Năm xuất bản:2023

Mô tả tóm tắt

Cuốn sách cung cấp cho bạn đọc những câu chuyện thể hiện tình cảm và lòng kính trọng của bạn bè quốc tế dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó là những câu chuyện của nhiều người, từ các chính khách đến văn nghệ sĩ, nhà báo và cả những người bình thường từ khắp nơi trên thế giới có dịp được gặp Bác, sống với Bác, phục vụ Bác và viết về Bác.