HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Tìm hiểu về Đông Nam Á và Asean

Hồng Phong (Chủ biên)

Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Tác giả:Hồng Phong (Chủ biên)
Thông tin nhan đề:Tìm hiểu về Đông Nam Á và Asean
Nhà xuất bản:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Loại hình:Sách
Mô tả vật lý:188
Năm xuất bản:2015

Mô tả tóm tắt

Nội dung cuốn sách gồm 4 phần chin: Phần thứ nhất: Khái quát Đông Nam Á; Phần thứ hai: Các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á; Phần thứ ba: Một số danh lam thắng cảnh, địa điểm du lịch nổi tiếng ở Đông Nam Á; Phần thứ tư: Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á.