HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Vĩ đại một con người (2009)

GS. Trần Văn Giàu

Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Tác giả:GS. Trần Văn Giàu
Thông tin nhan đề:Vĩ đại một con người (2009)
Nhà xuất bản:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Loại hình:Sách
Mô tả vật lý:110
Năm xuất bản:2009

Mô tả tóm tắt

Cuốn sách gồm một số bài viết của tác giả trong thời gian chuẩn bị kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (năm 1990). Cuốn sách sẽ đem đến cho độc giả một cách nhìn mới, sâu sắc và đầy đủ hơn trong nghiên cứu về nhận thức về cuộc đời sự nghiệp, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như những cống hiến vô cùng lớn lao của Người đối với dân tộc Việt Nam và nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới.