HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Bác Hồ với hoạt động văn hoá nghệ thuật

Khắc Tuế (Chủ biên)

Ngôn ngữ:vi
Tác giả:Khắc Tuế (Chủ biên)
Thông tin nhan đề:Bác Hồ với hoạt động văn hoá nghệ thuật
Nhà xuất bản:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Loại hình:Book
Mô tả vật lý:120
Năm xuất bản:2017

Mô tả tóm tắt

Cuốn sách gồm nhiều câu chuyện,kỷ niệm của các nghệ sĩ với Bác Hồ, qua đó thể hiện tình cảm và sự quan tâm của Bác đối với hoạt động văn hóa, nghệ thuật và các nghệ sĩ - chiến sĩ trên mặt trận văn hóa. Những câu chuyện rất giản dị nhưng chứa đựng những tình cảm hết sức sâu nặng, chân thành với Bác, giúp bạn đọc thêm hiểu hơn vềcuộc sống đời thường cùng những cống hiến của các nghệ sĩquân đội đã gắn bó với dân tộc, với đất nước.