HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Đường Bác Hồ đi cứu nước

GS. Trình Quang Phú (Tuyển chọn và biên soạn)

Ngôn ngữ:vi
Tác giả:GS. Trình Quang Phú (Tuyển chọn và biên soạn)
Thông tin nhan đề:Đường Bác Hồ đi cứu nước
Nhà xuất bản:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Loại hình:Book
Mô tả vật lý:676
Năm xuất bản:2021

Mô tả tóm tắt

"Cuốn sách được tuyển chọn và biên soạn từ nhiều tác phẩm và bài báo viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những câu chuyện trong cuốn sách được kể lại với tình cảm rất chân thành, sâu sắc, và đã trở thành những kỷ niệm không thể nào quên của chính tác giả và những người trong cuộc. Cuốn sách được kết cấu thành hai phần: Phần I: Đường Bác Hồ đi cứu nước. Phần II: Theo Bác đi kháng chiến."