HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Kể chuyện Bác Hồ ở Tuyên Quang

Ngô Quân lập (Sưu tầm, tuyển chọn)

Ngôn ngữ:vi
Tác giả:Ngô Quân lập (Sưu tầm, tuyển chọn)
Thông tin nhan đề:Kể chuyện Bác Hồ ở Tuyên Quang
Nhà xuất bản:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Loại hình:Book
Mô tả vật lý:170
Năm xuất bản:2021

Mô tả tóm tắt

Cuốn sách tập hợp những mẩu chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người sống và hoạt động cách mạng tại Tuyên Quang - Thủ đô của cách mạng, trong thời kỳ tiền khởi nghĩa và trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Những mẩu chuyện nói về nét sinh hoạt rất đời thường, giản dị mà thanh cao của Bác. Các câu chuyện đều làm toát lên một tấm lòng nhân ái bao la, suốt đời chăm lo cho nhân dân của Bác - một tấm gương sáng cho các thế hệ sau học tập và làm theo.