HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Truyện kể về Bác Hồ - Những chặng đường trường kỳ kháng chiến

Vũ Kỳ

Ngôn ngữ:vi
Tác giả:Vũ Kỳ
Thông tin nhan đề:Truyện kể về Bác Hồ - Những chặng đường trường kỳ kháng chiến
Nhà xuất bản:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Loại hình:Book
Mô tả vật lý:116
Năm xuất bản:2021

Mô tả tóm tắt

Cuốn sách gồm những mẩu chuyện ngắn về Bác Hồ còn ít người biết do đồng chí Vũ Kỳ, thư ký của Bác kể. Các mẩu chuyện được sắp xếp thành 10 phần theo thứ tự thời gian từ năm 1945 đến năm 1948.