HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Hỏi - đáp về quản lý văn hóa - xã hội ở cấp xã

Nhiều tác giả

Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Tác giả:Nhiều tác giả
Thông tin nhan đề:Hỏi - đáp về quản lý văn hóa - xã hội ở cấp xã
Nhà xuất bản:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Loại hình:Sách
Mô tả vật lý:284
Năm xuất bản:2011

Mô tả tóm tắt

Dưới dạng hỏi - đáp ngắn gọn, dễ hiểu, cuốn sách cung cấp một số kiến thức và kỹ năng điều hành, quản lý các hoạt động văn hoá - xã hội, giáo dục, y tế và chính sách xã hội ở cấp xã. Cuốn sách tập trung vào các nội dung: Quản lý hoạt động văn hoá ở cấp xã; Quản lý hoạt động giáo dục ở cấp xã; Quản lý hoạt động y tế ở cấp xã; Quản lý chính sách xã hội ở cấp xã.