HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, quản lý của chính quyền cấp xã trong xây dựng nông thôn mới hiện nay

Lương Trọng Thành, Lê Văn Phong, Bùi Văn Dũng (Đồng chủ biên)

Ngôn ngữ:vi
Tác giả:Lương Trọng Thành, Lê Văn Phong, Bùi Văn Dũng (Đồng chủ biên)
Thông tin nhan đề:Nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, quản lý của chính quyền cấp xã trong xây dựng nông thôn mới hiện nay
Nhà xuất bản:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Loại hình:Book
Mô tả vật lý:200
Năm xuất bản:2020

Mô tả tóm tắt

Cuốn sách cung cấp cho bạn đọc những vấn đề lý luận chung, các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực lãnh đạo của cấp ủy, quản lý của chính quyền cấp xã trong xây dựng nông thôn mới; thực trạng năng lực lãnh đạo của cấp ủy, quản lý của chính quyền cấp xã trong xây dựng nông thôn mới ở nước ta thời gian qua. Trên cơ sở đánh giá những mặt còn tồn tại, chỉ ra nguyên nhân của những tồn tại, các tác giả đề xuất những giải pháp thiết thực góp phần nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo của cấp ủy, quản lý của chính quyền cấp xã trong xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam hiện nay.