HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Xây dựng Đảng, Nhà nước

 • Hỏi - đáp về xử lý vi phạm kỷ luật của Đảng

  Ủy ban Kiểm tra Trung ương

 • Hỏi - đáp về nâng cao chất lượng đảng viên và tổ chức cơ sở đảng

  Tập thể tác giả

 • Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh

  Nguyễn Phú Trọng

 • Những điểm mới trong công tác dân vận của Đảng

  Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn

 • Hỏi - đáp về công tác dân tộc của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

  Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn

 • Đồng chí Võ Văn Kiệt với cách mạng Việt Nam

  Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh - Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh - Tỉnh ủy Vĩnh Long

 • Võ Văn Kiệt - Một nhân cách lớn, nhà lãnh đạo tài năng suốt đời vì nước vì dân (Hồi ký)

  Tập thể tác giả

 • Võ Văn Kiệt - Tiểu sử

  Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối của Đảng và cách mạng Việt Nam.

 • Phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới (Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia)

  Nhiều tác giả

 • Văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

  Đảng Cộng sản Việt Nam

 • Văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII (lưu hành nội bộ)

  Đảng Cộng sản Việt Nam

 • Văn kiện Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII (lưu hành nội bộ)

  Đảng Cộng sản Việt Nam

 • Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

  Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân Dân

 • Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

  Nguyễn Phú Trọng

 • Niềm tin yêu của nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

  Báo Nhân dân (Tuyển chọn)

 • 第十三次全国代表大会文件汇编

  Đảng Cộng sản Việt Nam

 • ເອກະສານ ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ XIII ຂອງພັກ

  ພັກກອມມູນິດຫວຽດນາມ

 • ឯកសារ នៃមហាសន្និបាតតំណាងទូទាំងប្រទេស លើកទី XIII របស់បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម

  បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម

 • LES DOCUMENTS DU XlIIe CONGRÈS DU PARTI

  LE PARTI COMMUNISTE DU VIETNAM

 • DOCUMENTOS DEL XIII CONGRESO NACIONAL

  PARTIDO COMUNISTA DE VIETNAM