HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Xây dựng Đảng, Nhà nước

 • Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

  Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân Dân

 • Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

  Nguyễn Phú Trọng

 • Niềm tin yêu của nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

  Báo Nhân dân (Tuyển chọn)

 • 第十三次全国代表大会文件汇编

  Đảng Cộng sản Việt Nam

 • ເອກະສານ ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ XIII ຂອງພັກ

  ພັກກອມມູນິດຫວຽດນາມ

 • ឯកសារ នៃមហាសន្និបាតតំណាងទូទាំងប្រទេស លើកទី XIII របស់បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម

  បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម

 • LES DOCUMENTS DU XlIIe CONGRÈS DU PARTI

  LE PARTI COMMUNISTE DU VIETNAM

 • DOCUMENTOS DEL XIII CONGRESO NACIONAL

  PARTIDO COMUNISTA DE VIETNAM

 • ДОКУМЕНТЫ XIII-ГО СЪЕЗДА ПАРТИИ

  КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ВЬЕТНАМА

 • Documents of the 13th Party Congress

  Communist Party of Vietnam

 • Những điểm mới về an ninh quốc gia trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng

  Đại tướng, GS.TS. Tô Lâm (Chủ biên)

 • Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế

  Tác giả: Trương Thị Mai (Chủ biên)

 • Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam - Dư luận trong nước và quốc tế về bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

  Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng

 • Toàn Đảng, toàn dân chung sức, đồng lòng xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc

  Nguyễn Phú Trọng

 • Đoàn kết, vững tin đưa đất nước bước vào giai đoạn mới

  Nguyễn Phú Trọng

 • Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia - Kinh tế truyền thông: Lý luận, thực tiễn và kinh nghiệm

  Nhiều tác giả

 • Lê Đức Thọ - Người cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo tài năng (Hồi ký)

  Nhiều tác giả

 • Võ Nguyên Giáp - Tiểu sử

  Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng và cách mạng Việt Nam

 • Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong những năm đế quốc Mỹ leo thang chiến tranh (1965-1969)

  Trần Trọng Trung

 • Võ Nguyên Giáp - danh tướng thời đại Hồ Chí Minh

  Trần Trọng Trung