HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Sách trang bị cho vùng đồng bào dân tộc, xây dựng nông thôn mới

 • Mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu cấp cộng đồng dân cư khu vực trũng thấp và ven biển

  PGS.TS. Huỳnh Thị Lan Hương (Chủ biên)

 • Giáo dục học sinh bảo vệ nước sạch và vệ sinh môi trường (Song ngữ Thái - Việt)

  Nguyễn Khánh Phương - Nguyễn Tú Phương - Nguyễn Thanh Lâm

 • Giáo dục học sinh bảo vệ nước sạch và vệ sinh môi trường (Song ngữ Giarai - Việt)

  Nguyễn Khánh Phương - Nguyễn Tú Phương - Nguyễn Thanh Lâm

 • Giáo dục học sinh bảo vệ nước sạch và vệ sinh môi trường (Song ngữ Êđê - Việt)

  Nguyễn Khánh Phương - Nguyễn Tú Phương - Nguyễn Thanh Lâm

 • Giáo dục học sinh bảo vệ nước sạch và vệ sinh môi trường (Song ngữ H’Mông - Việt)

  Nguyễn Khánh Phương - Nguyễn Tú Phương - Nguyễn Thanh Lâm

 • Các giải pháp sáng tạo kỹ thuật của nhà nông. Tập V

  Hội Nông dân Việt Nam

 • Các giải pháp sáng tạo kỹ thuật của nhà nông. Tập IV

  Hội Nông dân Việt Nam

 • Những hợp tác xã kiểu mới điển hình tiên tiến

  Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Liên minh hợp tác xã Việt Nam

 • Xóa đói giảm nghèo bằng phát huy nội lực của tổ chức cộng đồng

  TS. Đặng Kim Sơn

 • Sổ tay an toàn giao thông dùng cho khu vực nông thôn - miền núi

  TS. Trương Thành Trung

 • Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng nông thôn

  Tập thể tác giả

 • Những điều cần biết về đào tạo nghề và việc làm đối với lao động nông thôn

  Hà Anh

 • Kinh nghiệm vượt khó, làm giàu của nông dân miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo

  Nguyễn Duy Lượng - Ngô Văn Hùng - Lê Văn Khôi

 • Hỏi - đáp về vệ sinh môi trường nông thôn, bảo vệ người sản xuất và cộng đồng

  Phạm Thị Thảo - Nguyễn Hoàng

 • Cẩm nang hướng dẫn xây dựng nông thôn mới

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 • Một số mô hình, cách làm hay trong xây dựng nông thôn mới

  Trần Nhật Lam (Sưu tầm và biên soạn)

 • Gương điển hình tiên tiến của đồng bào dân tộc thiểu số trong phong trào thi đua yêu nước

  Nhiều tác giả

 • Anh hùng người dân tộc thiểu số. Tập 3

  PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thanh (Chủ biên)

 • Anh hùng người dân tộc thiểu số. Tập 2

  PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thanh (Chủ biên)

 • Anh hùng người dân tộc thiểu số. Tập 1

  PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thanh (Chủ biên)