HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Phổ biến kỹ thuật nông, lâm, ngư nghiệp

 • Khởi nghiệp với nghề chăn nuôi gia súc

  Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn

 • Hướng dẫn kỹ thuật nuôi trồng thuỷ sản, tập 1

  TS. Nguyễn Thanh Tùng

 • Hỏi - đáp về kỹ thuật VAC (vườn, ao chuồng)

  GS. TS. Ngô Thế Dân; GS. TSKH. Hà Minh Trung; TS. Đỗ Văn Hoà

 • Các giải pháp sáng tạo kỹ thuật của nhà nông, Tập VI

  Hội Nông dân Việt Nam

 • Các giải pháp sáng tạo kỹ thuật của nhà nông, Tập VII

  Hội Nông dân Việt Nam

 • Hướng dẫn sử dụng, sửa chữa máy nông nghiệp, Tập 2: Máy thu hoạch

  TS. Hà Đức Thái

 • Hướng dẫn sử dụng, sửa chữa máy nông nghiệp - Tập 1: Máy canh tác

  TS. Hà Đức Thái

 • Hướng dẫn kỹ thuật trồng một số loài cây lâm nghiệp

  TS. Phạm Đức Tuấn - KS. Nguyễn Hữu Lộc

 • Tài liệu tập huấn kỹ thuật cho khuyến nông viên cấp xã. Tập 2

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 • Tài liệu tập huấn kỹ thuật cho khuyến nông viên cấp xã. Tập 1

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 • Sổ tay cán bộ thú y cơ sở

  TS. Trần Mạnh Giang (Chủ biên)

 • Quản lý sản xuất rau an toàn trái vụ

  TS. Lê Thị Thủy - TS. Phạm Mỹ Linh - ThS. Lê Thị Liễu

 • Mô hình sinh kế giúp nông dân giảm nghèo

  Tập thể tác giả

 • Làm giàu từ chăn nuôi

  TS. Phùng Thị Thu Hà, ThS. Nguyễn Xuân Nam

 • Kỹ thuật trồng và chăm sóc một số cây trồng chính

  TS. Nguyễn Duy Lượng (Chủ biên)

 • Hướng dẫn sử dụng rơm rạ an toàn, hiệu quả và thân thiện với môi trường

  Tập thể tác giả

 • Hướng dẫn phương pháp khuyến nông

  TS. Ngô Xuân Hoàng (Chủ biên)

 • Hướng dẫn ngư dân đánh bắt xa bờ

  Phạm Nguyên Phẩm, Ngô Đức Hành

 • Hướng dẫn kỹ thuật nuôi trồng thủy sản, tập 2

  TS. Nguyễn Thanh Tùng - ThS. Nguyễn Thị Thủy

 • Hướng dẫn áp dụng VietGAP cho cá nuôi thương phẩm trong ao

  Trần Văn Sỹ