HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Phổ biến kỹ thuật nông, lâm, ngư nghiệp

 • Sự nỗ lực tạo nên kỳ tích (Những câu chuyện bồi dưỡng năng lực tự chủ và tự học)

  Bích Thảo - Hoài Giang (Biên soạn)

 • Nông dân kể chuyện làm giàu

  Nguyễn Hà Giang - Vi Tiến Trình (Biên soạn)

 • Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật canh tác theo tiêu chuẩn VietGAP - tập 2: Cây vải

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Cục Trồng trọt

 • Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật canh tác theo tiêu chuẩn VietGAP - tập 1: Cây xoài

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Cục Trồng trọt

 • Các giải pháp sáng tạo kỹ thuật của nhà nông - Tập VIII

  Hội Nông dân Việt Nam

 • Khởi nghiệp với nghề chăn nuôi gia súc

  Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn

 • Hướng dẫn kỹ thuật nuôi trồng thuỷ sản, tập 1

  TS. Nguyễn Thanh Tùng

 • Hỏi - đáp về kỹ thuật VAC (vườn, ao chuồng)

  GS. TS. Ngô Thế Dân; GS. TSKH. Hà Minh Trung; TS. Đỗ Văn Hoà

 • Các giải pháp sáng tạo kỹ thuật của nhà nông, Tập VI

  Hội Nông dân Việt Nam

 • Các giải pháp sáng tạo kỹ thuật của nhà nông, Tập VII

  Hội Nông dân Việt Nam

 • Hướng dẫn sử dụng, sửa chữa máy nông nghiệp, Tập 2: Máy thu hoạch

  TS. Hà Đức Thái

 • Hướng dẫn sử dụng, sửa chữa máy nông nghiệp - Tập 1: Máy canh tác

  TS. Hà Đức Thái

 • Hướng dẫn kỹ thuật trồng một số loài cây lâm nghiệp

  TS. Phạm Đức Tuấn - KS. Nguyễn Hữu Lộc

 • Tài liệu tập huấn kỹ thuật cho khuyến nông viên cấp xã. Tập 2

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 • Tài liệu tập huấn kỹ thuật cho khuyến nông viên cấp xã. Tập 1

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 • Sổ tay cán bộ thú y cơ sở

  TS. Trần Mạnh Giang (Chủ biên)

 • Quản lý sản xuất rau an toàn trái vụ

  TS. Lê Thị Thủy - TS. Phạm Mỹ Linh - ThS. Lê Thị Liễu

 • Mô hình sinh kế giúp nông dân giảm nghèo

  Tập thể tác giả

 • Làm giàu từ chăn nuôi

  TS. Phùng Thị Thu Hà, ThS. Nguyễn Xuân Nam

 • Kỹ thuật trồng và chăm sóc một số cây trồng chính

  TS. Nguyễn Duy Lượng (Chủ biên)