HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Khác

 • Kinh tế tập thể và liên kết kinh tế nhìn từ mô hình hội quán tỉnh Đồng Tháp

  Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn

 • Cẩm nang gia đình Việt

  Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn

 • Kỷ yếu Hội thảo khoa học 80 năm tác phẩm " Lịch sử nước ta" (1942-2022)

  Tập thể tác giả

 • 70 năm chiến thắng Đồn Nhất - Hải Vân Quan (25/9/1952 - 25/9/2022) - Dấu ấn lịch sử, kinh nghiệm về xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân (Kỷ yếu Hội thảo khoa học)

  Thành ủy Đà Nẵng - Viện Lịch sử quân sự - Bộ Tư lệnh Quân khu 5

 • Tiểu đoàn 59 - Anh hùng của lòng dân

  Ban liên lạc Cựu chiến binh Tiểu đoàn 59

 • Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu trong thời đại ngày nay - Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế - Quyển II

  Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre

 • Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu trong thời đại ngày nay - Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế - Quyển I

  Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre

 • Nguyễn Đình Chiểu - Danh nhân văn hóa thế giới

  Nhiều tác giả

 • Một vùng đất lửa: Tập ký

  Nguyễn Thị Thúy Liên

 • Lịch sử tỉnh Hải Dương, tập IV (từ năm 1945 đến năm 2015)

  Tỉnh ủy- Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hải Dương

 • Lịch sử tỉnh Hải Dương, tập III (từ năm 1883 đến năm 1945)

  Tỉnh ủy- Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hải Dương

 • Lịch sử tỉnh Hải Dương tập II (từ năm 905 đến năm 1883)

  Tỉnh ủy- Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hải Dương

 • Lịch sử tỉnh Hải Dương, tập I (từ khởi thủy đến năm 905)

  Tỉnh ủy- Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hải Dương

 • Thượng tướng Trần Văn Trà và những chặng đường lịch sử B2 Thành đồng - Tập 2

  TS. Quách Thu Nguyệt (Tổng hợp và tuyển chọn)

 • Thượng tướng Trần Văn Trà và những chặng đường lịch sử B2 Thành đồng - Tập 1

  TS. Quách Thu Nguyệt (Tổng hợp và tuyển chọn)

 • Goócbachốp - bạo loạn, sự kiện tháng tám nhìn từ bên trong (Sách tham khảo)

  V. Páplốp; A Lukianốp; V. Criuscốp

 • Những ca khúc đặc sắc về Đảng, Bác Hồ, Đoàn - Hội - Đội

  Nguyễn Anh; Tuấn Giang (Tuyển chọn)

 • Kể chuyện Trạng nguyên Việt Nam

  Bảo An biên soạn

 • Việt Nam - Đất nước, con người (Song ngữ Khmer - Việt)

  Tập thể tác giả

 • Việt Nam - Đất nước, con người (Song ngữ Êđê - Việt)

  Tập thể tác giả