HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Kỹ năng quản lý

 • Nâng cao năng lực thực thi công vụ của chính quyền cơ sở

  TS. Quách Thị Minh Phượng (Chủ biên)

 • Kỹ năng cơ bản dành cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc ở cơ sở (Xuất bản lần thứ hai, có sửa chữa, bổ sung)

  Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn

 • Kỹ năng tổ chức các hoạt động công tác thanh thiếu niên

  Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn

 • Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực

  Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn

 • Vệ sinh Môi trường và phòng bệnh ở nông thôn

  Phạm Ngọc Quế

 • Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố những kiến thức cơ bản

  Nguyễn Bá Quang

 • Hỏi - đáp về quản lý văn hoá - xã hội ở cấp xã

  ThS. Đặng Thị Minh

 • Cẩm nang công tác chi bộ ở xã, phường, thị trấn (xuất bản lần thứ hai)

  Nhiều tác giả

 • Tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương

  TS. Nguyễn Hải Long, TS. Hoàng Xuân Châu

 • Nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, quản lý của chính quyền cấp xã trong xây dựng nông thôn mới hiện nay

  Lương Trọng Thành, Lê Văn Phong, Bùi Văn Dũng (Đồng chủ biên)

 • Kỹ năng tổ chức hội họp và sự kiện của Ủy ban nhân dân cấp xã

  PGS.TS. Trần Thị Thanh Thủy - PGS.TS. Đặng Khắc Ánh

 • Cẩm nang công tác Đảng (xuất bản lần thứ ba)

  Ban Tổ chức Trung ương, Đảng Cộng sản Việt Nam

 • Xác định tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá chính quyền xã trong sạch, vững mạnh

  TS. Nguyễn Hữu Đức và ThS. Phan Văn Hùng (đồng chủ biên)

 • Soạn thảo và xử lý văn bản trong hoạt động của chính quyền cấp xã

  GS. TSKH. Nguyễn Văn Thâm

 • Kỹ năng lập và chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp xã, phường, thị trấn

  Nhiều tác giả

 • Hỏi - đáp về quản lý văn hóa - xã hội ở cấp xã

  Nhiều tác giả

 • Hỏi - đáp về quản lý địa chính - đất đai của chính quyền cấp xã

  PGS. TS. Nguyễn Thị Cúc - GVC. ThS. Lê Thị Thảo

 • Cẩm nang công tác chi bộ ở xã, phường, thị trấn

  Nhiều tác giả

 • Kỹ năng cơ bản dành cho đại biểu hội đồng nhân dân cấp xã

  Lương Trọng Thành, Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Thị Nguyệt (Đồng chủ biên)

 • Sổ tay công tác giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

  Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam